Angående banan och Klubben 2016- 2017

Under våren 2016 fanns fortfarande förhoppningar om att det skulle gå att rädda Banan för fortsatt spel. Men alla förhoppningar kom på skam då Golflodge AB tackade nej till de anbud som lades på Banan för att driva den som en golfbana.
Under vår och försommar klipptes Banan på eget initiativ av Henrik Malm vilket medförde att den var spelbar men inte mycket mer eftersom greenerna ej vattnades. Men i mitten på augusti  fick han besked, att vidare klippning inte var tillåtet och banan håller nu på att växa igen totalt.
Det är bara att beklaga att Banan inte finns mer då den var en av Skånes bättre banor och låg i ett lugnt fridfullt område med milsvid utsikt över Skåne.

Angående Klubben.
Klubbens Årsmöte i mars 2016 beslöt att Klubben i avvaktan på besked från Golflodge AB angående Banans status skulle fortleva som en ideell förening, eftersom den inte längre var associerad med Svenska Golfförbundet.  Årsmötet beslöt även att del av klubbkassan kunde användas till att subventionera resor arrangerade av Klubben för Klubbens medlemmar.

Sedan Årsmötet i våras har alla förhoppningar om Banans fortlevnad försvunnit och styrelsen har av den anledningen beslutat att kalla till ett  Årsmöte i början av januari 2017.  Vid det Årsmötet kommer styrelsen att framlägga för Årsmötet hur avvecklingen av Klubben kan ske och hur resterande medel i klubbkassan kan användas.
För styrelsen
Britta Maltesson
Ordf.