Kallelse till Årsmöte 2016

Medlemmar i Svalövs Golfklubb kallas till Årsmöte 2016 på Svalövs Golfrestaurang, lördagen den 12 mars 2016 klockan 13.00
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före Årsmötet. Klubbens verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer senast en vecka före årsmötet att finnas tillgängliga på klubbens hemsida, Svalovsgk.se eftersom kansliet numera är stängt.
 

Styrelsen, Svalövs Golfklubb

För möteshandlingar klicka här

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter