Årsmötet 2016

Den 12 mars avhölls Klubbens årsmöte på Svalövs Golfklubb, med ett 30-tal medlemmar närvarande. Det beslutades att klubben skulle fortleva som en ”Intresseförening för banans fortlevnad”. 

Medlemskapet blir fortsättningsvis 100 SEK för år 2016. Medlemsavgiften är ett stöd till föreningen och ett bevis på fortsatt intresse för spel på Svalövs golfklubb.
Avgiften insättes på klubbens BG 5479-5455
OBS! Ange namn och om möjligt Golf id.


     Eftersom Svenska Golfförbundet inte klassar banan som handikappgrundande är vi
inte längre medlemmar SGF. Det innebär bland annat att medlemskap i Svalövs golfklubb,
 inte medger möjlighet att boka tid på annan golfbana via ”Min golf”,
 ingen tidning ”Svensk Golf,”erhålles och
 ingen speciell golfförsäkring gäller vid spel på Svalövs Golfklubb.
    Om banans kvalité kan anses handikappgrundande igen, kan föreningen ta kontakt med Svenska Golfförbundet och söka nytt medlemskap.
Banans fortlevnad
Vi har nu under ett antal månader kunnat spela Vintergolf på lördagarna. Samtidigt har diskussioner och förhandlingar pågått med potentiellt nya ägare, kring köp av banan. Något slutligt besked om ägarskifte av golfbana eller övertagande av mark för annat ändamål än golf finns inte ännu i Maj 2016..

Styrelsen

Protokoll 2016