Vårens resa till Simon Gk i Danmark är fulltecknad.
 

Medlemmar i Svalövs Golfklubb kallas till Årsmöte 2017 på Bialitts Kaffestuga, lördagen den 28 januari kl. 13.00
 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före Årsmötet. Klubbens verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer, senast en vecka före årsmötet att finnas tillgängliga på klubbens hemsida, Svalovsgk.se eftersom kansliet numera är stängt.

Föredragningslista

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning för det sistförflutna verksamhetsåret samt godkännande.
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under sistförflutna räkenskapsåret.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Behandling av förslags som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst åtta dagar före mötet.
 10. Styrelsen föreslår att Klubben läggs ner och Klubbens medel fördelas enligt nedan då inget nytt framkommit under 2016 angående banans framtid.
 11. Medel avsättes till att under 2017 subventionera en Vårresa och en Höstresa, samt att medel avsättes till priser till de två tävlingar som traditionsenligt arrangeras vår och höst för Klubbens medlemmar.
 12. Styrelsen föreslår att eventuellt överskott doneras till Cancerfonden.
 13. Mötet avslutas.


 

Styrelsen, Svalövs Golfklubb

Svalövs Golfbana är till salu !

För kontakt med Golflodge AB  kontakta 
Tomas Björklund
Tel. 070-858 02 66
Mail; tomas@svalovsgk.se

 ¤ ¤ ¤ 

Syrelsen i Golflodge AB har, som tidigare meddelats via e-post och för dem som saknar detta per vanlig post, tvingats besluta att lägga ut Svalövs golfbana till försäljning.
 .    Så fort det finns nyheter gällande försäljningen kommer informationen på denna sida att uppdateras och medlemmarna informeras via e-post. Under tiden kommer banan endast att underhållsklippas.

Bästa hälsningar
Anders Johansson
Golflodge AB
2015-03-18

Klicka på pilen för större bild

Välkommen till Svalövs GK

Svalövs Golfbana kan bäst beskrivas som en böljande hedbana i vackra omgivningar med fantastiska fairways och spännande greener. Röd och Gul tee har kortats med 350m resp 115m vilket borgar för en helt ny spelupplevelse!

Från banans högre punkter finns många sköna vyer över det skånska landskapet. Vid klart väder kan man även skymta Turning Torso, Öresundsbron och Köpenhamn i fjärran.
Sammantaget erhålles en stark naturupplevelse  långt från störande inslag som trafik och industrier.
Banan ritades av Tommy Nordström och invigdes 1990. Tommy Nordström är känd för att hämta mycket av sin inspiration från Skottlands hedlandskap och på Svalöv har han lyckats skapa en mycket utmanande och rolig bana med tydlig skotsk karaktär, där vinden är med och dikterar spelets förutsättningar.
   
Till banan hör ett övningsområde, drivingrange, stor övningsgreen för puttning och en green för chip- och bunkerträning samt en korthålsbana att öva upp närspelet på.  För spel på korthållsbanan behöver ni inte grönt kort, det är bara att pröva på!